De jeugdcommissie organiseert en coördineert alle taken voor de jeugd bij vv Jonas. De jeugdcommissie bestaat op dit moment uit voorzitter Ivanna Kramer, Chantal Liefting, Marina Kramer, Monique Cornelisse en Arina Godvliet. Alle leden hebben een eigen aandachtsgebied, bijvoorbeeld het bijhouden van de ledenlijst, het reageren op emails omtrent nieuwe jeugdleden, contactpersoon voor de jeugd, contactpersoon voor de trainers, het organiseren van het Sinterklaasfeest/kamp/toernooien etc.
De taken van de verschillende leden van de jeugdcommissie wordt tijdens de eerste vergadering van het seizoen vastgelegd. Tussentijds kunnen hier wisselingen in ontstaan vanwege verschuivingen binnen de jeugdcommissie en draagkracht en draaglast van de verschillende leden. Er wordt binnen de jeugdcommissie gedurende het seizoen gezorgd voor een juiste balans binnen de taakverdeling van de verschillende leden.

Het doel van de jeugdcommissie is de jeugdleden, maar ook ouders, trainers/coaches en het bestuur en de technische commissie van voldoende informatie te voorzien zodat zij een zo prettig en sportief mogelijk seizoen kunnen beleven. Daarnaast staat prestatie van de eerste jeugdteams ook centraal. Er wordt gedurende het seizoen door de jeugdcommissie bijgehouden of teams meer aandacht verdienen of er al leden naar hogere teams kunnen doorstromen, extra kunnen trainen, er een bijscholing nodig is voor trainers/scheidsrechters etc. Het komende jaar (seizoen 2013-2014) is gekozen om vooral te investeren in kwaliteit van trainers en scholing van trainers om talentontwikkeling mogelijk te maken.

Taken van de jeugdcomissie

· Maakt deel uit van het Bestuur en is aanwezig bij vergaderingen van het bestuur of de technische commissie indien nodig (taak voorzitter)
· Leidt de periodieke vergadering van de jeugdcommissie (taak voorzitter), zorgt voor datum van deze vergaderingen en een agenda (incl. notulen met actiepunten)
· Onderhoudt contacten met de trainingsgroepen en ouders en vormt zich een beeld van de totale gang van zaken binnen de groepen
· Regelt i.o. met trainers de indeling van de teams en zorgt voor de juiste reactie op nieuwe aanmeldingen (3x gratis meetrainen in juiste groep en aanmelding, de JC informeert ouders en trainers hierover)
· Adviseert de TC m.b.t. de trainers/scheidsrechters/coaching en eventuele wensen op technisch gebied (organisatie scholing, cursussen, workshops, clinics etc.)
· Organiseert een ouderavond als start van het seizoen (voorstellen JC, geeft uitleg over spelregels, jeugdbeleid en JC deelt de trainingsmappen uit aan teams/coaches)
· Helpt de teams bij het zoeken van een coach en houdt toezicht op de kwaliteit van het coachen
– Helpt de teams met aanmeldingen van toernooien (houdt teams hiervan op de hoogte)
· Heeft contact met ouders tijdens het seizoen (zowel in fysieke aanwezigheid als per email/telefonisch)
– Onderhoudt contacten met de trainers gedurende het seizoen over hun persoonlijke ontwikkelingen en voortgang van het team
· Organiseert activiteiten voor de jeugd (organiseren Sinterklaasfeest en jeugdkamp of een toernooi)
· Bemiddeld zonodig bij conflicten in de juniorengroepen
· Bezoekt op verzoek van het bestuur NEVOBO vergaderingen
· Stimuleert en ondersteunt de verenigingsactiviteiten (ballenmeisjes voor oefeninterland etc.).

meer weten? mail ons! info@vvjonas.nl