Onderstaande bedragen zijn vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 10 oktober 2023. Jaarlijks wordt de contributie in de ledenvergadering vastgesteld.

Contributie seizoen 2023-2024

Senioren : €282,50
Leeftijd 18 jaar en >

A jeugd : €261,50
Leeftijd 16 en 17 jaar

B jeugd : €228,50
Leeftijd 14 en 15 jaar

C jeugd : €203,50
Leeftijd 12 en 13 jaar

CMV : €190,50

Lidmaatschap NeVoBo : €17,50

Huur shirt
Voor het huren van het wedstrijdshirt wordt er €10,00 per seizoen in rekening gebracht.

Betaling

Betaling geschiedt via automatische incasso in 2 termijnen verdeeld over het seizoen, rekening houdend met de incasso in de maand oktober en februari.

Extra trainingsuren maken?!..

Een tweede keer meetrainen met een ander team? Dat kan.. Maar hier zijn wel kosten aan verbonden. Deze zijn afhankelijk van de (extra) kosten voor de trainer en zaalhuur en dit zal in overleg met het bestuur gaan.

Beachtraining

Senioren : €60,00

Jeugd : €45,00

Betaling geschiedt via automatische incasso in 2 termijnen verdeeld over het seizoen, maar doorgaans in okt / feb .

Opzegtermijn

Mocht je je lidmaatschap bij VV Jonas op willen zeggen, dan dient de afmelding uiterlijk 31 mei van het desbetreffende seizoen plaats te vinden. Dit kan door een email te sturen naar ledenadministratie@vvjonas.nl. Een afmelding bij de trainer is niet geldig!.

Voor opzeggingen na deze datum zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. De grootte hiervan is afhankelijk van de opzegdatum en wordt door het bestuur vastgesteld.