Waarom een vertrouwenspersoon?

v.v. Jonas is van mening dat het volleyballen voor iedereen moet plaatsvinden in een veilige omgeving. Ongewenste omgangsvormen, zoals (seksuele) intimidatie, agressie, discriminatie, pesten en geweld kunnen ervoor zorgen dat de omgeving niet meer veilig is. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, zowel bij het slachtoffer maar ook bij degenen die het zien gebeuren!

Als vereniging hebben wij daarom besloten twee vertrouwenspersonen aan te stellen die je kan benaderen wanneer je te maken krijgt met ongewenst gedrag. Onze vertrouwenspersonen zijn Cecile Blansjaar en Matthijs Dubbelman.

 

Wat kan ik doen?

Als vertrouwenspersoon luister ik naar je verhaal , geef ik advies en kan ik je helpen om actie te ondernemen. Hierbij kun je denken aan:

–        Het inschakelen van een bemiddelaar

–        Het ondersteunen bij het indienen van een klacht

–        Het helpen bij het voorbereiden op een moeilijk gesprek

–        Het doorverwijzen naar politie, justitie en/of hulpverleningsinstanties

 

De informatie die je vertelt is vertrouwelijk en je bepaalt zelf wat je met de adviezen doet!

 

De vertrouwenspersoon is te bereiken via

E.       vertrouwenspersoon@vvjonas.nl