Contact en bestuur

Marleen Wolterman Penningmeester
Hans Kramer Voorzitter
Marina Kramer Secretaris
VV Jonas KvK 40595146 bankrek. NL89RABO0111449707
Arjan Lensen

Michiel de jong

Webmaster
Ivanka Kramer Jeugdcommissie voorzitter
Robin den Blanken Technische Commissie
Chantal den Blanken Beach commissie
Marina Kramer Ledenadministratie
Hans. Kramer Sponsorcommissie
Michiel de Jong Redactie website
x Redactie nieuwsbrief
y Recreanten
Jolanda Wolterman Shirts en tenue senioren
Rolf vd Scheer Wedstrijdsecretariaat
Simon vd Kolk Materiaalbeheerder
Cecile. Blansjaar
Ab Buwalda
Vertrouwenspersoon
Dames 1 liefenleed
Maartje Schavemaker PR