Fluitschema en Zaaldienst

Hier kan je informatie vinden over wanneer je moet fluiten en wanneer jouw team zaaldienst heeft.

Verder kan je informatie vinden over de spelregels en hoe het zit als een speler moet invallen.

Wat als je niet kunt fluiten?

  • Mocht je zelf onverhoopt niet kunnen fluiten, los het binnen je team op of vraag hulp vanuit andere teams. Bij verhindering wordt het hele team verantwoordelijk gehouden als er niemand is om te fluiten. Jullie moeten dit samen oplossen.
  • Houd er rekening mee dat degene met wie je wisselt de juiste licentie heeft om te fluiten of noteer de naam van diegene die wij ingedeeld hebben.
  • Het teruggeven van een fluitbeurt aan de scheidsrechter coördinatoren is niet toegestaan.
  • Wanneer een team een thuiswedstrijd verplaatst, vraagt hij/zij aan de ingedeelde scheidsrechter of deze ook kan fluiten. Als deze verhinderd is, op de verplaatste dag, zorgt het team zelf voor een vervangende scheidsrechter.