Contributie

De Onderstaand bedragen zijn vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 8 september 2016. Jaarlijks wordt de contributie in de ledenvergadering vastgesteld.

Contributie seizoen 2018-2019

–Senioren (18+)* €239,50

–A Jeugd (16/17)* €220,50 + €10 shirt huur

–B Jeugd (14/15)* €189,50 + €10 shirt huur

–C Jeugd (12/13)* €156,50 + €10 shirt huur

–CMV* (tot 12) €153,50 + €10 shirt huur

–Recreanten €132,50

* exclusief 2e training

Aan een 2e training zijn extra kosten verbonden. Deze zijn afhankelijk van de (extra) kosten voor de trainer en zaalhuur en dit zal in overleg met het bestuur gaan.

 

Alle bedragen zijn inclusief €12,50 NeVoBo lidmaatschap

 

Beachtraining:

Senioren €60

Jeugd €50

Niet-leden €80

 

Betaling geschiedt via automatische incasso in 4 termijnen verdeeld over het seizoen, maar doorgaans in okt / dec / jan / mrt

 

Opzegdatum

Mocht je je lidmaatschap bij Jonas op willen zeggen, dan dient dit uiterlijk 31 mei van het desbetreffende seizoen plaats te vinden. Dit kan door een email te sturen naar ledenadministratie@vvjonas.nl. Alleen afmelden bij de trainer is niet voldoende. Voor opzeggingen na deze datum zijn wij genoodzaakt om kosten in rekening te brengen. De grootte hiervan is afhankelijk van de opzegdatum en wordt door het bestuur besloten.