Algemene Vergadering van volleybalvereniging Jonas

Corona protocol vv Jonas
10 augustus 2020
Corona protocol vv Jonas
18 september 2020
Alles

Algemene Vergadering van volleybalvereniging Jonas

Jaarverslag secretariaat seizoen 2019-2020

Jaarverslag beachvolleybal 2020

Jaarverslag TC vv Jonas 2019-2020

Jaarverslag PR Sponsoring 2019-2020

Jaarverslag JC 2019-2020

Agenda Algemene Vergadering van 4 september 2020

Notulen ALV 2019

Beste leden,

Hierbij nodigen wij jullie graag uit voor de:

Algemene Vergadering van volleybalvereniging Jonas 

van vrijdag 4 september 2020 om 20:00 uur 

in sporthal De Walvis te Beverwijk

In verband met het corona-virus zal de vergadering dit jaar niet in de bestuurskamer, maar in de zaal plaatsvinden, zodat voldoende afstand kan worden gewaarborgd. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, willen wij een inschatting kunnen maken hoeveel personen aanwezig zullen zijn. Graag aanmelden of afmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat@vvjonas.nl (of in reply op deze e-mail).

Agenda

 • Opening;
 • Ingekomen stukken en mededelingen;
 • Vaststelling notulen vorige vergadering (29 augustus 2019);
 • Vaststelling agenda;
 • Jaarverslag secretaris;
 • Jaarverslag penningmeester;
 • Vaststelling van de jaarrekening van het afgelopen jaar;
 • Verslag kascontrolecommissie;
 • Aftreding en benoeming kascontrolecommissie;
 • Vaststelling contributie voor het komende jaar;
 • Vaststelling van de begroting voor het komende jaar;
 • Jaarverslag Technische commissie;
 • Jaarverslag Jeugdcommissie;
 • Jaarverslag Beachcommissie;
 • Jaarverslag Sponsorcommissie;
 • Aftreding en benoeming bestuursleden
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Hans Kramer – Voorzitter
   • Nog geen kandidaat beschikbaar
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Ivanka Kramer – Voorzitter Jeugdcommissie
   • Beoogd kandidaat vanuit het bestuur: Matthijs Dubbelman

Leden kunnen zich uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de algemene vergadering kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar bestuur@vvjonas.nl

 • W.V.T.T.K.
 • Sluiting.

Alle stukken zullen de komende tijd ter inzage op de website (www.vvjonas.nl) worden geplaatst, met uitzondering van het financiële jaarverslag en de begroting. Deze zullen tijdens de vergadering beschikbaar worden gesteld.

1 Comment

 1. Dyon Egberts schreef:

  Geachte heer/mevrouw,

  Wij zijn benieuwd of ‘Jonas’ dit jaar nog een buitentoernooi gaat organiseren. Positief uitgaande dat de Corona maatregelen vanaf juni dermate zijn gereduceerd dat een dergelijk evenement tot de mogelijkheden behoort.

  In afwachting op uw reactie,

  Met vriendelijke groet,

  Dyon Egberts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *