Dames 3 dwingt promotie af naar 1e klasse
29 april 2018
Intersport Veldhuis 45 jaar
23 mei 2018
Alles

Jonas en de privacywetgeving

Beste leden,

U heeft misschien al via de media vernomen dat er een en ander gaat veranderen betreffende uw gegevens bescherming. In deze mail een kleine beschrijving van wat deze wetgeving gaat betekenen en wat Jonas gaat doen hieraan.

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent voor u dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Bedoeling is dat de privacy van de burgers beschermd wordt. Er is toestemming nodig voor gebruik van gegevens. Deze toestemming kan ingetrokken worden; er kan ook gevraagd worden deze gegevens te verwijderen. Hierbij dient altijd de wens afgewogen te worden tegen het belang van de organisatie om gegevens te gebruiken en te bewaren.

De organisatie moet opschrijven welke gegevens verwerkt worden en met welk doel.

Ook voor onze vereniging vereist dit enkele acties. De belangrijkste acties gaan over het verwerken van de NAW gegevens van de leden en de toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s, filmpjes) op de website en sociale media.

Hoe Jonas de komende tijd met uw privacy gegevens zal omgaan zal o.a. worden vastgelegd in een Privacy Statement. Daarnaast zijn er nog diverse andere aanpassingen die zullen plaatsvinden. Een werkgroep is bezig dit allemaal uit te werken.

Indien er bij u nu al specifieke vragen zijn omtrent deze privacywetgeving dan kunt u altijd voorlopig contact opnemen met de voorzitter, voorzitter@vvjonas.nl.

De komende tijd zullen we u over verdere ontwikkelingen mbt de privacywetgeving blijven informeren.

Met vriendelijke groet,

Hans Kramer

voorzitter vv Jonas.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *